VANDRETURE 2019
Lejre Kommune
Print
Gem
Oplev Hvalsø: Gennem Nationalpark Skjoldungernes Land til Kisserup og Kisse
Turlængde 10 km
En middelsvær tur
Fortælletur , Travetur, For alle
Startdato: 24. aug 2019 kl 13:00
Slutdato: 24. aug 2019 kl 16:00
Turen ud ad Hvalsø går gennem nye bebyggelser i Buskeudstykningerne til nationalparken. Denne del af Nationalpark Skjoldungernes Land byder på imponerende istidslandskaber, rester af den midtsjællandske jernbane, skove, fattiggården i Aggerup, den idylliske landsby Kisserup og en smuk tur langs Nordvestbanen ad Kisserup Krat.
Turleder:Finn Nør-Pedersen / 24 60 53 85
Turarrangør (ansvarlig for tur): Hvalsø Bylaug
Kontaktperson: Gert Fabrin
Telefonnummer: 22 45 78 15

Tilmelding til kirstengnp@gmail.com.

Startsted:
Hvalsø Station, overfor Hvalsø Biograf.
Transport - start/slutsted:

Tog til Hvalsø Station.