VANDRETURE 2020
Roskilde Kommune
Print
Gem
Himmelsøen rundt
Turlængde 2 km
En middelsvær tur
Fortælletur
Startdato: 27. aug 2019 kl 11:00
Slutdato: 27. aug 2019 kl 12:15
Turens formål er at følge årets gang i en tidligere grusgrav og se hvordan naturen langsomt, men sikkert ?overtager? området. Der er mange vandfugle især på den af de 3 øer, som i efteråret 2018 blev ryddet for bevoksning
Turleder:Bjørn Petersen / 29 82 65 12
Turarrangør (ansvarlig for tur): Danmarks Naturforening Roskilde
Danmarks Naturforening Roskilde

Medbring kikkert og frokost. Vi slutter turen i et af de opsatte shelters, nyder medbragt frokost/kaffe og får en snak om, hvad vi så.

Startsted:
P-plads overfor indgang til dyreinternatet Darupvej 131, 4000 Roskilde
Slutsted:
P-plads overfor indgang til dyreinternatet Darupvej 131, 4000 Roskilde
Transport - start/slutsted:

Bus 212