VANDRETURE 2020
Greve Kommune
Print
Gem
Vandretur i Greve skov
Turlængde 3 Km km
En middelsvær tur
Travetur, Fortælletur
Startdato: 26. aug 2019 kl 17:00
Slutdato: 26. aug 2019 kl 18:30

Turleder:Skovfoged Jens Nielsen / 21219702
Turarrangør (ansvarlig for tur): Naturstyrelsen
jsn@nst.dk
Startsted:
Greve Landevej, 2670 Greve (mellem Lyksagervej og Greve Landevej 134)
Slutsted:
Greve Landevej, 2670 Greve (mellem Lyksagervej og Greve Landevej 134)