VANDRETURE 2019
Holbæk Kommune
Print
Gem
Kundby Mose
Turlængde 7 km
En middelsvær tur
Travetur, Alle, der er godt gående i ujævt terræn
Startdato: 02. sep 2019 kl 18:30
Slutdato: 02. sep 2019 kl 20:00
Landskabet omkring Kundby er præget af de lavtliggende arealer ved Trønninge Mose og Tuse Å, samt de store marker omkring Vognserup og Gislingegården.

Se de velholdte husmandsbebyggelser i lokalområdet. 

Kundby rejser sig markant i landskabet med Kundby Kirke som et vartegn på toppen af Kirkebakken, som er en del af et større kuperet område umiddelbart vest for Kundby. 

Turleder:Tove Junge, Susanne Knudsen / 21936816
Turarrangør (ansvarlig for tur): Kundby Lokalforum
Kundby Lokalforum

Medbring drikkelse til turen. 

Kundby Lokalforum er vært ved frugt og vand ved turens afslutning. 

Gruppen følges ad hele vejen. 

Startsted:
P-plads ved Kundby Friskole Trønningevej 11-13, Kundby - 4520 Svinninge