VANDRETURE 2019
Kalundborg Kommune
Print
Gem
Sejerøtur - til Revet
 
Turlængde 13 km
En svær tur
Fortælletur , Travetur, Alle med mod på en længere tur
Startdato: 04. sep 2019 kl 9:45
Slutdato: 04. sep 2019 kl 18:00
Turen går til Revet på Sejerøs sydøstlige ende langs sydsiden og tilbage af en nordlig rute.

Fra Sejerø havn langs skrænten til Tyvshøj. Derfra ad sognevej ud til Mastrup. Fra Mastrup ad hjulspor ud til øens SØ-ende, hvor man evt. kan gå helt ud ad revet -- 2x700m. Derefter ser vi på en stendysse, ved denne lå i mange år øens sydligste husmandssted (nu nedrevet) Derfra går vi op til den lerskrænt, som i mange år har huset en tejstekoloni og videre til Kongshøj, hvor vi spiser frokost. Derefter går vi igennem et sommerhusområde til den asfalterede vej. Vi går nu forbi Lejrskolen (tidligere Østre skole) til Kongstrup, hvor vi ser udsigten fra Møllebakken.

Ad Kongstrupvej til Sejerø Kirke, som vi beser ude og inde (herunder kalkmalerier fra 1558) Videre til gadekæret og ned til havnen, som der også bliver fortalt om.

Turleder:Morten Steen / 42 37 91 42
Turarrangør (ansvarlig for tur): Sejerø Lokalhistoriske Forening
Kontaktperson: Turleder

Færgeoverfart er for egen regning.

Gode sko og tøj efter vejret. Husk evt. kikkert.

Mulighed for køb af kaffe og brød på færgen.

Medbring frokost og drikkevarer

NB! Turen er ikke egnet til gangbesværede

Startsted:
Færgelejet i Havnsø, k. 9.40
Slutsted:
Færgelejet i Sejerby
Transport - start/slutsted:

Bus 541 fra Jyderup station eller bus 543 fra Hørve og Kalundborg station- check tider med Rejseplanen.dk

Færge fra Havnsø til Sejerø