VANDRETURE 2020
Vordingborg Kommune
Print
Gem
Mandagstur ved Præstø
Turlængde 6 km
En middelsvær tur
Travetur
Startdato: 19. aug 2019 kl 10:00
Slutdato: 19. aug 2019 kl 11:30
Vi mødes ved ishuset på havnen i Præstø og aftaler hvilken tur, vi går og hvor langt. Det afhænger af de fremmødte. Vi går rask til for at få pulsen op, men snakker sammen undervejs. Der er ingen tilmelding, bare mød op.
Turleder:Lone Vagn Hansen / 51914720, Birgit Grunnet / 20837201, Inger-Lise Sørensen, 61378575
Turarrangør (ansvarlig for tur): Røde Kors
Kontaktperson: Lone Vagn Hansen
Telefonnummer: 51914720
E-mail: lonevagn4720@gmail.com
Startsted:
Ishuset på havnen i Præstø
Slutsted:
Ishuset på havnen i Præstø