VANDRETURE 2020
Slagelse kommune
Print
Gem
Kort tur i Vårby ådal
Turlængde 2,5 . km
En middelsvær tur
Travetur
Startdato: 31. aug 2016 kl 19:00
Slutdato: 31. aug 2016 kl 20:00
En tur i Vårby ådal, helt tæt på Vårby å og hvor naturen kommer helt ind under huden.

En lille hyggelig tur i Vårby Ådal, hvor vi kommer helt tæt på naturen. Vi kommer igennem folde med kreaturer og går langs med Vårby Å. Der er et rigt dyre- og fugleliv i Vårby Ådal.

Turleder:Finn Vedel Pedersen / 2988 2042
Turarrangør (ansvarlig for tur): Finn Vedel Pedersen
Telefonnummer: 2988 2042
E-mail: karenogfinn@anarki.dk

Gummistøvler anbefales, og det er ikke muligt at medbringe hunde, trækvogne, barnevogne og lignende.

Startsted:
Gadekærspladsen, Gl. Forlev, Brovej, 4241 Vemmelev